download exam-icon exam-image exam-typo food-icon food-image food-typo magazine-icon magazine-image magazine-typo recipe-icon recipe-image recipe-typo tabaye-logo-outline tabib-icon tabib-image tabib-typo tajrobe-icon tajrobe-image tajrobe-typo

شربت سرکه شیره

معتدل
...
سرکه خانگی
شیره انگور

سرکه و شیره را با یکدیگر مخلوط کرده و به مدت 5 دقیقه حرارت می دهیم. وقتی سرد شد، می توانید میزان دلخواهی از آن را با مقداری آب مخلوط کرده و میل کنید.<br />

منبع: ۳۶۵ روز همگام با غذاهای گیاهی ایرانی

زينب
آيا براي طبع سرد و خشك با غلبه سودا مناسب است؟