download exam-icon exam-image exam-typo food-icon food-image food-typo magazine-icon magazine-image magazine-typo recipe-icon recipe-image recipe-typo tabaye-logo-outline tabib-icon tabib-image tabib-typo tajrobe-icon tajrobe-image tajrobe-typo

آب انجیر

گرم و تر
...
آب
انجیر

انجیر را شسته و با آب از شب قبل خیس می کنیم. آب انجیر را می‌توان به عنوان یک وعده صبحانه میل کرد.

منبع: ۳۶۵ روز همگام با غذاهای گیاهی ایرانی

نظری وجود ندارد